Close

Press/Media

AIR/Door Darshan

Subhra Ranjan Dash
Email : subhradas[dot]airddnews[at]gmail[dot]com
Phone : 9437160390

Anupam Bharat

Prakash kumar Hati
Phone : 7377777006

Bajrakila /Paryabekshyak

Iswar Chandra Mangaraj
Email : iswarmangaraj49[at]gmail[dot]com
Phone : 9437063126

Bisaya

P.Tripathi Balaji Patro (Editor)
Email : bisayanewspaper[at]gmail[dot]com
Phone : 9861128283

Dharitri

Lokanath Mishra
Email : lokanath[dot]skul[at]gmail[dot]com
Phone : 7894462913

E.T.V

Santosh Kumar Barik
Email : etvkhordha[at]gmail[dot]com
Phone : 9861464622

Kalinga T.V.

Sangram keshari Hota
Email : Sangramhota90[at]gmail[dot]com
Phone : 9778414571

Kamyab Television

Bikrama Keshori Sahoo
Phone : 9437150481

Kanak TV

Surya Narayana Mohanty
Email : suryakanaktv[at]gmail[dot]com
Phone : 9437281908

Krantidhara

Ranjit kumar Patsani
Phone : 9968066490