Close

PRESS & MEDIA

DISTRICT CORRESPONDENT OF DISTRICT,KHORDHA
Sl.no Name of the media Person Name of the News Agency Mobile No. Email ID.
1 Balaram lenka OTV 9437160344 lenka_balaram@yahoo.in
2 Subhra Ranjan Dash AIR/Door Darshan 9437160390 subhradas.airddnews@gmail.com
3 Surya Narayana Mohanty Zee Odisha/Photo news Analysis 9437281908 khurdascribe@gmail.com
4 Subhrasansu Ranjan Samantaray Nandighosh T.V 9437044534 ssamantray40@gmail.com
5 Santosh Kumar Barik News 18 9861464622 etvkhordha@gmail.com
6 Lohit Narayana Mohapatra News 7 9583219827/9438309139 lohitmohapatra3@gmail.com
7 Shayam Sunder Jena Kanak T.V 9437753888/9124848267 ssjena65@gmail.com
8 Ramesh ranjan Sahoo Kanak News 8908508977/8249090245
9 Sangram keshari Hota Kalinga T.V. 9778414571/9437527872 Sangramhota90@gmail.com
10 Samarendra Ku.Samantaray Asst.Cameraman OTV 9937715958 samantaray.samarendra@gmail.com
11 Jitendra Kumar sahoo Kamayab T.V 8637276207 jitusahoonews@gmail.com
12 Siba Charan Singh Asst.Cameraman News 7 8594950461 sibacharana1singh@gmail.com
13 Sri Biswajit Samantray District Reporter,MBC TV 9777289952
14 Miss Subthalami Samantara Capital Poster 977141285
PRINT MEDIA
1 Lambodara Das sambad 9437139892 lambodar07@gmail.com
2 Jayanta Kumar Ray The Samaja 9437422079 ray.jayant06@gmail.com
3 Sanat Kumar Pattanaik The Samaja 8895623640 sanat.khurda@gmail.com
4 Niranjan Dora The Prameya 9437204764 niranjanprameya@gmail.com
5 Prabhata ku. Panigrahi Dharitri 9777663349 prabhata09@gmail.com
6 Lalita Mohan Mahapatra Samaya 9437286695 lmohan904@gmail.com
7 Satya Narayan Dash Odisha Bhaskar 9439346220 dashsatyanarayand82@gmail.com
8 Narayan Mohanty Pragativati 8917388345 narayanmohanty43@gamil.com
9 Ramnarayan Dash The Samaja 9439200618
10 Pravat Mishra Prajatantra, Sabuja Odisha Ra Khola Farda 9668836076 pravatmishra.KHD@gamil.com
11 Gopal Krushna Pradhan The Pratidin 9438305959 Gopal.pratidin@gmail.com
12 Tapan Kumar Nayak Suryaprava 9437421983
13 Jitendra Kumar Bhanja The Nitidina 7008267624 bhanjajitu7@gamil.com
14 Abyakta Harihara Khadanga The Sambad Kalika 9437029482 abyakta83@gmail.com
15 Md.Motahar Yusuf The Utkal Mail 8249545416 mmyousuf74987@gmail.com
16 Jogeswar Panda Paryabekhyk 9668371527
17 Sayed Liakat Alli The Nyayabati 9437756829 liyakatalli829@gmail.com
18 Ranjit K.n Samantaray Sakala 9437456576 ranjitsamantaray1992@gmail.com
19 Pradip Kumar Behera Krantidhara,Utkal Prahari 7008395141 beherapradip2429@gmail.com
20 Iswar Chandra Mangaraj Dhwani Pratidhwani,Orissa Times 9437063126 iswarmangaraj49@gmail.com
21 Prakash Chandra Pattnaik The Utkal Samaj 9437421711 khu.prakash@gmail.com
22 Prabhat Mohanty Akhbarnama 9437303934 Pravatmohanty.1952@gmail.com
23 Raghab Chandra Mohanty The Odisha express 6372898677/9439615357 raghabmohanty@gmail.com
24 Dillip Kumar Hota The Sarva Sadharana 9178654777/9439913365
25 Bhramarabara sahoo Dunia Khabar 9338570903 tb.sahoo93@gmail.com
26 Promod Ku.Mohapatra The Tirtha Khetra 8018992518 pkmohapatra2016@gmail.com
27 Prasanna Kumar Paikaray The Sanchar,Janatantra 9937342843, prasannakumarpaikaray@gmail.com
28 Dillip Kumar Pattnaik The Darshna, political and Business Daily, The Statesman 9437395491 dkpattnaik2mail@gmail.com
29 Subrat Kumar Rana The Naxatra Jyoti 9777535535 subratrana5@gmail.com
30 Satya Narayana Paikaray The Sruti 9853502131 babunipaikaray@gmail.com
31 Soumya Ranjan Sahoo Hiranchala 9778397574 soumya2023@gmail.com
32 Siba Prasad Nayak Anupam Bharat 8895725750 imsibu1994@gmail.com
33 Prakash Kumar Hati The Biswabani,Nexatra News 9658405105 prakashhati1980@gmail.com
34 Sarat Chandra Barik The Pioneer 8847855849 saratbarik73@gmail.com
35 Laxminarayan Mahapatra Manthan 8342051441 laxminarayanmahapatra63@gmail.com
36 Dillip Kumar Pradhan Kalinga Mail 9439013536 khurdakalingamail@gmail.com
37 Madhaba Chandra Routray Orissa Today 9438186055 sriaurobindo95@gmail.com
38 Duryodhan Jena Press Photographer(Samaj) 8763727373 duryodhanjena1@gmail.com
(WEEKLY / FORTNIGHTLY)
1 Uma Sankar prasad Nabeen 8895547490 umaprasad1955@gmail.com
2 kedarnath sahoo Rastradeep 8763238984, 7377902048 rastradeepkedar1976@gmail.com
3 Sanjay Kumar Kar Pratigyan 6371412366 sksdswaspendan@gmail.com
4 Manoj Kumar Sahoo The EPA (weekly) 8895825610 manojsahoo0330@gmail.com
5 Praveen Bhanja Prabaha  9437565703/9937565703 bubun.bhanja@gmail.com
6 Ashok Kumar Pattanaik Sushasan 8249063365 ashokpattanik7@gmail.com
7 SK.Abrarul Haque Beshesha Khabar 9861474458 skabrarulhaque54@gmail.com
8 Subhalaxmi Samantara Capital Poster 9777141285/7809488862 laxmi13051997@gmail.com
9 Rajesh Kumar Mohanty Satya Khabar 9439918506 rajeshsaimohanty698@gmail.com
10 Bharat behera Awhawan 8342833106
11 Sidharth Mohanty Atma Nirbhar 8895078488
12 Rakesh Sahoo Janatara Bandhu/Hindusthan Samachar 9438741514/7008020905 rakeshsahoo1980@gmail.com
13 S.K Arshadul Haque Dindayal Mail 9437391214 zoheb.haque@gmail.com
14 Biswajit Mahapatra Media Age(F.N) 9658935602
(EDITOR)
1 Dhaneswar Bidhar Editor, laxmanarekha 9438112353 laxmanarekhanews@gmail.com
2 Chaitanya prasad Behera Editor Utkalvani 9437363741 utkalvaninews@gmail.com
3 Saroj kumar Mangaraj Editor,Bajrabana 9337553449 rastradeepkedar1976@gmail.com
4 P.Tripathi Balaji Patro Editor,Bisaya (F.N) 9861128283 bisayanewspaper@gmail.com
5 Rajib Lochan Sarangi Editor,Sahar Khabar(Monthly) 9437232813
6 Krushna Chandra Dash Editor Khordha Sandesh 9861415442 khordhasandesh0017@gmail.com