ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡାକ୍ତରଖାନା

ଅଭୟମୁଖୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର

ଅଭୟମୁଖୀ, ବାଲିପାଟଣା

ଆଇ ଆର ସି ଭିଲେଜ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର

ଆଇ ଆର ସି ଭିଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ଵର

ଇଟିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ନୂତନ)

ଇଟିପୁର, ଭୁବନେଶ୍ଵର

ଓଳସିଂହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର

ଓଳସିଂହ, ଟାଙ୍ଗି

କଣ୍ଟାବାଡ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ନୂତନ)

କଣ୍ଟାବାଡ, ବେଗୁନିଆ

କାଳିପ୍ରସାଦ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର

କାଳିପ୍ରସାଦ, ଭୁବନେଶ୍ଵର

କେରଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ନୂତନ)

କେରଙ୍ଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ଗଉଡନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ନୂତନ)

ଗଉଡନୂଆଗାଁ, ବୋଲଗଡ

ଗମ୍ଭାରିମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର

ଗମ୍ଭାରିମୁଣ୍ଡା, ବାଣପୁର

ଗୁଡୁମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ନୂତନ)

ଗୁଡୁମ, ବେଗୁନିଆ