ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରାଞ୍ଚଳ ରେ ହୋର୍ଡିଂ ଫି ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ 13/09/2019 21/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (170 KB)
ଏସ.ଆଇ.ଆର.ଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶେ ଗୃହର ଦୁତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ ମହଲା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ 12/09/2019 30/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) Tender call Notice No.03 of 2019-20 (1) (124 KB)
ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ 31/08/2019 20/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (621 KB)
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶନ 29/08/2019 19/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (343 KB)
ଲଘୁଖଣିଜ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଓ ମୋରମ ଖଣିର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଲିଜ ଜନିତ ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର 20/08/2019 17/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର