ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୪୩୫୬ ତା-୨୨.୧୧.୨୦୧୮ ରଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ

ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୪୩୫୬ ତା-୨୨.୧୧.୨୦୧୮ ରଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୪୩୫୬ ତା-୨୨.୧୧.୨୦୧୮ ରଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ 12/12/2018 31/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (615 KB)