ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଧାରିତ ସୁଧହାର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଧାରିତ ସୁଧହାର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଧାରିତ ସୁଧହାର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ 07/03/2020 30/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (286 KB)