ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ-ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦକତା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନକୁଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପତ୍ର ଛାପିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ-ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦକତା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନକୁଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପତ୍ର ଛାପିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ-ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦକତା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନକୁଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପତ୍ର ଛାପିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 22/09/2018 06/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)