ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭୁବନେଶ୍ବର ର ସମିଲ୍ଲନୀ କକ୍ଷରେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଆରଭି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭୁବନେଶ୍ବର ର ସମିଲ୍ଲନୀ କକ୍ଷରେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଆରଭି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭୁବନେଶ୍ବର ର ସମିଲ୍ଲନୀ କକ୍ଷରେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଆରଭି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ 29/06/2019 10/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (182 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB)