ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କର୍ୟାଳୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପବିଭାଗରେ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କର୍ୟାଳୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପବିଭାଗରେ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କର୍ୟାଳୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପବିଭାଗରେ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପତ୍ର 01/11/2019 08/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)