ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ରେ ପରିଚାରକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଗୋମିତ୍ର ପାର୍ଥୀ /ପାର୍ଥିନୀ ଙ୍କ ବୈଧ ଦରଖାସ୍ତର ତାଲିକା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ରେ ପରିଚାରକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଗୋମିତ୍ର ପାର୍ଥୀ /ପାର୍ଥିନୀ ଙ୍କ ବୈଧ ଦରଖାସ୍ତର ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ରେ ପରିଚାରକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଗୋମିତ୍ର ପାର୍ଥୀ /ପାର୍ଥିନୀ ଙ୍କ ବୈଧ ଦରଖାସ୍ତର ତାଲିକା 17/01/2019 31/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (209 KB)