ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକରି ଆସୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଚୟ ବିଭାଗର ଏଜେଣ୍ଟ ତାଲିକା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକରି ଆସୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଚୟ ବିଭାଗର ଏଜେଣ୍ଟ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକରି ଆସୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଚୟ ବିଭାଗର ଏଜେଣ୍ଟ ତାଲିକା 17/01/2019 30/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (222 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (332 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (440 KB)