ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପାର୍ଥୀ/ପାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ମେଧା ତାଲିକା

ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପାର୍ଥୀ/ପାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ମେଧା ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପାର୍ଥୀ/ପାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ମେଧା ତାଲିକା 28/08/2018 30/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (259 KB) 2018082892 (487 KB)