ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପାର୍ଥୀ/ପାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଧା ତାଲିକା

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପାର୍ଥୀ/ପାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଧା ତାଲିକା 01/08/2018 30/09/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (408 KB) DOWNLOAD (26 KB)