ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ

ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୧୮ – ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ହେବା

ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୧୧୧- ଜୟଦେବ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୨- ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୩- ଭୁବନେଶ୍ବର ଉତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୪- ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୫- ଜଟଣୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୬- ବେଗୁନିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୭- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୃଶ୍ୟ ହେବା
୧୧୮- ଚିଲ୍ଲିକା ଦୃଶ୍ୟ ହେବା