ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦସ୍ତାବିଜ୍

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଦସ୍ତାବିଜ୍
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଭୁବନେଶ୍ଵର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା 04/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଇ ସେବା ଅଫିସ ଅର୍ଡର 04/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (28 KB)
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଭୋଲ୍ୟୁମ-୧ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଭୋଲ୍ୟୁମ-୨ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ(ମାଟି) 10/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ(ନଦୀ ବାଲି) 10/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ(ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଗେଟି) 10/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ(ମୋରମ) 10/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ(ମାଙ୍କଡା ପଥର) 10/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)