ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଲିଫୋନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା

ଫିଲଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ

ଫିଲଟର

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା

ପଦବୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନମ୍ବର ଠିକଣା
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ06755-220001ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ06755-221725ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା06755-220717ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ଵର0674-2432301ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ଵର
ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ବର0674-2432442ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ତହସିଲଦାର, ବାଲିଅନ୍ତା0674-2464360ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାଲିଅନ୍ତା
ତହସିଲଦାର, ଜଟଣୀ0674-2492016ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜଟଣୀ
ତହସିଲଦାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା06755-220248ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ତହସିଲଦାର, ବେଗୁନିଆ06755-230200ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବେଗୁନିଆ
ତହସିଲଦାର, ବୋଲଗଡ06755-232053ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୋଲଗଡ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ

ପଦବୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନମ୍ବର ଠିକଣା
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ06755-220755ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର0674-2432185ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ,ବାଲିପାଟଣା0674-2462223ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାଲିପାଟଣା
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବାଲିଅନ୍ତା0674-2464135ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାଲିଅନ୍ତା
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜଟଣୀ0674-2490858ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ଜଟଣୀ
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା06755-220762ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବେଗୁନିଆ06755-230125ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବେଗୁନିଆ
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବୋଲଗଡ06755-232625ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୋଲଗଡ
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଟାଙ୍ଗୀ06756-254249ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଟାଙ୍ଗୀ
ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଚିଲିକା06756-255026ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଚିଲିକା

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ପଦବୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନମ୍ବର ଠିକଣା
ମହା ପ୍ରବନ୍ଧକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର06755-2384108ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ06755-220502କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତୀ, ଉଠା ଜଳସେଚନ0674-2401847ଉଠା ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ଵର
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳସମ୍ପଦ0674-2384108ଜଳସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ଵର
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ06755-221169ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ0674-2431299ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ଵର
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ0674-2301787ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ06755-220922ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ06755-2408752ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ06755-220539ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରାଦେଶିକ), ଖୋର୍ଦ୍ଧା