ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

ଜନଗଣନା ୨୦୧୧ ଅନୁସାରେ

ଜନସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାରେ
ମୋଟ ୨୨୫୫୧୬୭୩
ପୁରୁଷ ୧୧୬୭୧୩୭
ସ୍ତ୍ରୀ ୧୦୮୪୫୩୬
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ପୁରୁଷ) ୧୫୧୫୨୮
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସ୍ତ୍ରୀ ୧୪୫୯୮୪
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ପୁରୁଷ) ୧୧୫୦୫୧
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସ୍ତ୍ରୀ ୫୯୦୯୪
ପୁରୁଷ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ୪୯୧୪୪୫
ସ୍ତ୍ରୀ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ୪୬୫୬୪୦
ଗୃହସ୍ଥି ସଂଖ୍ୟାରେ
ଗୃହସ୍ଥି ସଂଖ୍ୟା ୪,୯୪,୨୧୨
ଗୃହସ୍ଥି ସଂଖ୍ୟା(ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ୨,୪୭,୩୦୪ (୫୪.୦୪%)
ଗୃହସ୍ଥି ସଂଖ୍ୟା(ସହରାଞ୍ଚଳ) ୨,୪୬,୯୦୮ (୪୯.୯୬%)
ଜନସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାରେ
ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ପୁରୁଷରେ) ୯୨୯
ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା (୦-୬) ବର୍ଷ ୨,୩୭,୩୯୪
ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା (୦-୬) ବର୍ଷ,ପୁରୁଷ ୧,୨୩,୮୭୯ (୫୨.୧୮%)
ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା (୦-୬) ବର୍ଷ,ସ୍ତ୍ରୀ ୧,୧୩,୫୧୫ (୪୭.୮୨%)
ଜନସଂଖ୍ୟା ସାନ୍ଧ୍ରତା ୮୦୦ /Sq.Km
ସ୍ଵାକ୍ଷ୍ୟରତା ଶତକଡା
ସ୍ଵାକ୍ଷ୍ୟରତା ହାର ୮୬.୯%
ସ୍ଵାକ୍ଷ୍ୟରତା ହାର (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ୮୩%
ସ୍ଵାକ୍ଷ୍ୟରତା ହାର (ସହରାଞ୍ଚଳ) ୯୧%
ଦଶବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ୧୯.୯%
ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ
ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ୬,୩୨,୬୨୫
ମାମୁଲି ଶ୍ରମିକ ୧,୫୯,୫୬୮
ମୋଟ ଶ୍ରମିକ ୭,୯୨,୧୯୩
ସାମାଜିକ ସମୂହ ସଂଖ୍ୟାରେ
ହିନ୍ଦୁ ୨୧,୪୭,୬୩୨
ମୁସଲିମ ୮୪,୦୬୦
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ୧୨,୫୨୭
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ୧୨୬୪
ଶିଖ ୪୭୫
ଜୈନ ୪୭୬
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୪୩୪
ଧର୍ମ (ଅସ୍ପଷ୍ଟ) ୪୮୦୫